Историята на църковното пеене: основните моменти в развитието на храмовата музика в Русия

Историята на църковното пеене датира от дълбока древна възраст. Самият Христос даде пример, когато след Тайната вечеря „пеенето“ отиде на Елеонския хълм, придружено от неговите ученици. „Пейте на нашия Бог, пейте” - казва псалмът, и основан от самия Господ, съществуващ повече от двадесет века, Църквата е запазила традицията на песента да възхвалява Създателя.

Как да станеш хоров директор?

Regent в латински означава "управляващ". Това е името на лидерите (диригентите) на църковните хорове в Руската православна църква. В момента търсенето на музиканти, способни да организират или ръководят вече установен църковен хор (хор), е много високо. Това се обяснява с постоянното нарастване на броя на действащите църкви, енории и епархии на Руската православна църква.