Експресивни възможности на цялата гама

В теорията на музиката е прието да се нарече цялата скала диапазон, в който разстоянията между съседни стъпки съставляват цял ​​тон. Неговото присъствие в музикалната тъкан на творбата е лесно разпознаваемо, благодарение на изразения загадъчен, призрачен, студен, замръзнал характер на звука. Най-често въображаемият свят, с който е свързано използването на такава гама, е приказка, фантазия.

Хумор в класическата музика

Музиката е универсално изкуство, тя е способна да покаже всичко, което съществува в света, включително феномена на хумора, който е трудно да се определи. Хуморът в музиката може да бъде свързан с комичен текст - в опера, оперета, романтика, но всеки инструментален състав може да бъде изпълнен с него. Малки трикове на големи композитори Има много техники на музикално изразяване, които създават хумористичен ефект: преднамерено вмъкнат в музикална тъкан, фалшиви бележки; неоснователна пауза; неподходящо усилване или намаляване на звучност; включването в музикалната тъкан на контрастно контрастиращ материал, несъвместим с основния материал; имитация на лесно разпознаваеми звуци; звукови ефекти и др.