Как да разберете колко знака са в ключа? Отново за термометъра за тоналности ...

Като цяло, броят на ключовите знаци и самите знаци (остри предмети с плочи) трябва да бъдат просто запомнени и просто известни. Рано или късно те се запомнят автоматично - независимо дали ви харесва или не. И в началния етап, можете да използвате различни ясли. Един от тези ясли на солфеж е термометър за тоналности.

За буквеното обозначение на ключовете

Практиката на музиката отдавна е установена и широко се използва система от буквени обозначения, както за индивидуални звуци, така и за тоналности. Основата са буквите на латинската азбука, както и някои думи от същия език. За името на тоналността, както знаете, се използват два елемента: името на тоника и името на гриза.

Как да определим тона на мелодията?

Случва се, че мелодия идва на ум и не можеш да я преодолееш с залог, искаш да играеш и играеш, или дори по-добре да го запишеш, за да не забравиш. Или, на следващата репетиция на групата, вие научавате нова песен от приятел, трескаво вдигайки акорди по слух. И в двата случая се натъквате на факта, че трябва да разберете в кой ключ да играете, пеете или записвате.

Около три вида майор

Вече знаете, че музиката най-често се записва в голям и незначителен режим. И двата вида имат по три разновидности - естествен, хармоничен и мелодичен. За тези имена няма нищо ужасно: основата за всичко е една и съща, само някои нива се променят в хармоничното и мелодично голямо или второстепенно (VI и VII).

Основни триади

Основната триада на прагчетата са онези триади, които идентифицират даден режим, неговия външен вид и звука. Как да разберем това? Разполагаме с две основни пречки - големи и малки. И така, именно поради големия звук на триада, ние разбираме, че имаме работа с мажор и с незначителен звук на триада, която определяме с ухо като незначителна.

Музикално настроение

Музикалната хармония е друга концепция от музикалната теория, с която ще се запознаем. Лад в музиката е система от отношения на стабилни и нестабилни звуци и съгласие, която работи за определен звуков ефект. В музиката има много прагчета, сега ще разгледаме само двете най-често срещани (в европейската музика) - големи и малки.

Как да определим тоналността на работата: определяме я по ухо и по бележки.

За да се знае как да се определи тоналността на едно произведение, е необходимо, на първо място, да се разбере концепцията за "тоналност". Вече сте запознати с този термин, така че само да ви напомня, без да се впускаме в теорията. Тоналността - като цяло, е височината на звука, в този случай, височината на звука на гриза - например, голяма или незначителна.

Квинтен кръг от основни ключове: ясна схема за тези, които се радват на яснотата.

Квинтен кръг от тоналности, или, както се нарича, квартер-квинтен кръг - в музикалната теория е схематично представяне на последователни тоналности. Принципът на подреждане на всички тоналности в кръг се основава на еднаквото им разстояние един от друг през интервали от чиста пета, нетна кварт и малка трета.

Какво е тоник в музиката? И какво друго освен тониците има в режима?

Какво е тоник в музиката? Отговорът е съвсем прост: тоникът е първата стъпка от голям или незначителен режим, неговият най-стабилен звук, който, като магнит, привлича всички други стъпки към себе си. Трябва да кажа, че "всички други стъпки" също се държат доста интересно. Както знаете, в мащабната и малката скала има само 7 стъпки, които в името на общата хармония някак си трябва да се „разбират” помежду си.

Какво е тоналност?

Открийте днес какво е тоналността. Веднага разказвам на нетърпеливите читатели: тоналността е укрепването на позицията на музикалната хармония зад музикалните тонове, определени от звука, свързан със специфична част от музикалната скала. Тогава не бъдете твърде мързеливи, за да разберете напълно. Думата "тоналност", която вероятно вече сте чували, нали?

Стари църковни гризи: накратко за солфегести - какво е лидийска, миксолидианска и други приглушени музикални измъчвания?

Веднъж в един от статиите за музикална хармония, вече е било казано, че прагчетата в музиката - добре, просто морето. Наистина много от тях, а най-често срещаните начини за класическа европейска музика са големи и малки, които също имат повече от един сорт. Нещо от историята на древните раздразнения Но преди появата на самата мажорна и малцинствена и тяхната окончателна консолидация с утвърждаването на хомофонно-хармоничен склад в светската музика, в професионалната европейска музика са съществували съвсем различни прагове - те се наричат ​​„древни църковни прашки“ ).

Овладяване на три типа незначителни

В музикалната практика се използва голям брой разнообразни музикални режими. От тях две прашки са най-често срещаните и практически универсални: това е мажор и маловажен. Така че и двата основни и второстепенни са от три вида: естествени, хармонични и мелодични. Просто не се страхувайте от него, всичко е просто: единствената разлика е в детайлите (1-2 звука), останалото е същото.