Някои черти на пиано сонатите на Бетовен

Бетовен - великият маестро, майстор на соната, през целия си живот търсеше нови аспекти на този жанр, свежи начини да преведе своите идеи в него. До края на живота си композиторът бил верен на класическите канони, но в търсенето на нов звук често излизал извън границите на стила, намирайки се на прага на откриването на нов, непознат още романтизъм.