Разбиране на музикално произведение по специалност

В тази статия ще говорим за това как да се подготвим за урок по специалност в музикално училище и какво очаква учителят от ученик, когато се постави като домашен анализ на музикално произведение. И така, какво означава да се направи музика? Това означава да започнеш да тихо играеш без колебание.