Проверка на музикалните слухове: как се прави това?

Понятието "музикално ухо" трябва да се разглежда от гледна точка на способността за бързо улавяне, идентифициране, запаметяване и възпроизвеждане на чути звуци. За изкуствено развитие, растящото музикално ухо изисква използването на систематични методи, с които можете да постигнете най-добрия резултат.

Упражнения за развитието на музикалното ухо: време е да споделяте тайни!

Музикалното ухо е способността на човек да възприема музикални произведения и да идентифицира някакви недостатъци в тях или, напротив, да оценява достойнствата на музиката. Някои хора възприемат звуци само от определен произход и напълно не различават звуци от музиката. Някои музиканти, естествено притежаващи музикално ухо, не са податливи на външни звуци.