За руската рок опера

Фразата звучи, може би, привлекателна. Примамки по необичаен, необикновен, несходство. Такива са неговите вътрешни обещания. Може би именно от концепциите за рок музиката, рок културата, която веднага създава "протестна вълна". Но ако изведнъж се наложи да се потопите в дълбините и същността на рок операта, тогава изведнъж се оказва, че няма много информация и музика, а напротив има достатъчно несигурност и мъглявина.