Строг и свободен стил в полифония

Полифонията е вид полифония, базирана на комбинацията и едновременното развитие на две или повече независими мелодии. В полифонията в процеса на нейното развитие се формират и развиват два стила: строг и свободен. Строг стил или строго писмо в полифония, строг стил е подобрен във вокалната и хоровата музика от XV-XVI век (въпреки че самата полифония, разбира се, е възникнала много по-рано).

Как да направя мелодия?

Как да направя мелодия? Има много различни начини - от чисто интуитивен до съвсем съзнателен. Например, понякога в процеса на импровизацията се ражда мелодия, а понякога създаването на мелодия се превръща в интелектуален процес. Опитайте се да криптирате датата на раждане, името на приятелката или мобилния номер в мелодията.

Как да композираме мелодия?

Ако човек има желание да композира мелодия, то поне той не е безразличен към музиката и има определена творческа вена. Въпросът е, колко много "за теб" е той с музикална диплома и има ли способността да композира. Както се казва, "няма богове изгарят саксии" и не е необходимо да се ражда Моцарт, за да напишете музиката си.