Фолклорни жанрове в класическата музика

За професионалните композитори народната музика винаги е била източник на творческо вдъхновение. Фолклорните жанрове са изобилно цитирани в академичната музика на всички времена и народи, стилизирането на народни песни, мелодии, танци е любимо художествено устройство на класическите композитори. Нарязаният на диамант диамант Фолклорните жанрове в музиката на руските класически композитори се възприемат като неговата естествена и неразделна част като богатство.

Три кита в музиката

Песента, маршът, танцът са много твърдо установени и уредени в нашия живот, понякога дори е невъзможно да се забележи и още повече да се обвърже с изкуството. Например, компания от войници марширува с поход, естествено те не се занимават с изкуство, но влизат в живота им под формата на поход, без който те вече не могат да съществуват.

Основни концепции за камерна музика

Съвременната камерна музика почти винаги се състои от три-частна или четири-частна соната. Към днешна дата основата на камерно-инструменталния репертоар са композициите на класиците: квартети и струнно трио на Моцарт и Хайдн, струнни квинтети на Моцарт и Боккерини и, разбира се, квартетите на Бетовен и Шуберт.