Най-интересните мисли за музиката

Щастлив е онзи, който е намерил силата, времето и мъдростта, за да пусне музиката в живота му. И този, който е наясно с това щастие, е двойно щастлив. Той би прекарал това - този Човек е Разумен - не е в жизнения кръг на спасителната въздушна константа, чието име е Музика. Човек става само по-богат, когато не съжалява да сподели с ближния си.