Най-известните произведения за цигулка

В йерархията на музикалните инструменти цигулката заема доминиращ етап. Тя е кралица в света на истинската музика. Само една цигулка може да предаде всички тънкости на човешката душа и нейните емоции с помощта на своя звук. Тя може да излъчва детска радост и зряла тъга. Много композитори пишат солови произведения за цигулка в моменти на духовна криза.