Какво е ритъм в музиката, научете и владейте ритъма

Какво е ритъм в музиката, научете и владейте ритъма

Ритъмът е основен елемент в изпълнението на музикално произведение. Можете да говорите за независимостта на ритъма на мелодията. Така всеки човек може да наблюдава около себе си хиляди примери за отделно съществуване, вариращи от сърцебиене и завършващи с ударни инструменти, които нямат компонент на терена. Мелодиите без ритъм са практически невъзможни.

Независимо от степента на професионализъм, всеки музикант трябва да се съобразява с основите на ритъма, да знае специфичната терминология, както и да може да свири парче или музикално парче в предложения ритъм. Тази страница разглежда основните понятия и терминология, необходими за практиката.

Ритъм, продължителност и пауза

Нека да разгледаме какво ритъм, Музикалният термин е ясна организация на музиката във времево пространство. Структурата се формира от поредица от продължителности и паузи. Таблицата показва продължителността, както и тяхното обозначение.

Име на продължителността

Обозначение на запис

Брой сметки за една продължителност

На дъгата

Извън музикалния екип

цяло


1 и 2 и 3 и 4 и

Половин кръг

1 и 2 и

Една четвърт

1 и

осми

или

1

шестнадесети

или

Половината осма

Има специална таблица, показваща съотношението между продължителността на всеки друг.

Отделна категория е тройна. Тези продължителности се появяват, когато не се разделят на две части, както се случи в горните случаи, а на три.

Необходимо е да се работи с такава концепция като пауза в музикален ритъм. Паузата е период от време в музиката, изпълнен с мълчание. Има следните паузи:

 1. Цялата пауза. Продължителността е равна на цялата бележка. Той е обозначен с черен, засенчен правоъгълник над третата линия на музикалния екип.
 2. Половината пауза. Равна на половин нота. Той е обозначен с черен правоъгълник, разположен на третия ред от музикалния екип.
 3. Четвъртата пауза е равна на една четвърт. Познати са почти целия музикален персонал.
 4. Осмата пауза е подобна на осмата пауза. По име прилича на главна буква "h".
 5. Шестнадесетата пауза е равна на съответната бележка. Буквата е подобна на предишната, разликата е удвояването на опашката.

Трябва да се отбележи, че някои музиканти възприемат паузите като стопове, в резултат на което те се отклоняват от общото ритмично платно. Паузата е знак за тишина, която играе голяма роля в работата. Силно не се препоръчва да се ядат паузи за сметка на друга предишна бележка, като се удължава нейната продължителност. В противен случай, музикалната мисъл се губи. Особено важно е да се разгледа този принцип при свирене в оркестър, ансамбъл или екип. В крайна сметка, ако паузите не бъдат взети под внимание, звуците ще се наслагват един върху друг, създавайки какофония.

Основна терминология

Ритъмът в професионалната музика не може да се направи без такива понятия като време, метър, темп и размер.

 • метър е равномерно редуване на акценти в музикално парче.
 • бия е единица мярка на метър, която се изчислява чрез бележки или паузи. При четири тримесечия първата бележка в битката е силен, вторият е слаб, третият е относително силен, четвъртият е слаб. Между баровете са разделени функции. Затваря двойната характеристика на продукта.

 • размер - две числа, разположени една над друга, стоящи в началото на музикалния персонал. Горната цифра показва броя на продължителността на дадена мярка, а долната - продължителността. Обозначението се намира след ключовите и ключовите знаци. Трябва да се отбележи, че индикаторът се дублира само веднъж в началото на работата, а на следващите редове не е необходимо да уточнявате размера. Изключение е промяната в нова.

Картината показва размера на 4/4 (четири четвърти)

Определянето на тримесечия не означава, че само данни за продължителността ще бъдат използвани в една мярка. Могат да се използват различни продължителности, но тяхната сума не трябва да надвишава размера. Помислете за правилните и грешните примери.

Струва си да се има предвид, че размерите са прости, сложни, смесени и променливи.

Първата проста група включва основно два или три дяла, в които има само един акцент върху силен дял. Най-често срещаните размери са две четвърти, две половини, две осми, три тримесечия, три осми и три половини.

Трудни размери се появяват при сливането на две прости, обикновено те са с основен акцент върху силен дял, друг допълнителен роднина. Тази група включва: четири четвърти, шест осми, дванадесет осем, шест четвърти и т.н.

Смесените съставляват специална категория. Те се формират от свързването на няколко прости различни размера помежду си. Групата включва единици като пет четвърти, пет осми, както и седем тримесечия и седем осми.

Променливият размер е характерен предимно за народна музика, особено за руската народна песен. Ярък пример е песента "Sitting Vanya".

Популярният четвъртит размер е изобразен като главна буква С, така че не се страхувайте от това означение.

 • темпо - Това е музикална характеристика, която определя скоростта на музикалния инструмент. Обикновено темпото се поставя в началото на парчето над дъгата и се пише на италиански. Има три групи от бавно, умерено и бързо темпо нотация. В зависимост от зададената стойност, произведението може да звучи различно. Обикновено темпото се задава на специално устройство, наречено метроном. Колкото по-висока е стойността, толкова по-бързо ще бъде темпото.

Допълнителни знаци

Има някои обозначителни знаци, които активно участват във формирането на ритъма. Ако две ноти, които са на едно и също ниво на звука, са облицовани, това означава, че първият звук трябва да се запази в обща сума с течение на времето. Това обикновено е необходимо за поддържане на групирането в сложни размери.

Например, вземете размера на четири четвърти. Той е сложен и има един силен фокус върху първия ритъм, а един сравнително силен на третия ритъм. По този начин първата и третата степен на мярката трябва да бъдат бележки. За да запишете четвърт, половин и четвърт ритъм, трябва да следвате основните правила за групиране.

Така че, ако след бележката има точка, то тя увеличава своя звук точно наполовина. Например една четвърт с точка е равна на звука на четвърт с осма.

Често продължителността с точка върви заедно с такава концепция като пунктиран ритъм. Терминът се отнася до ритмична фигура, състояща се от времетраене с точка и нейното логическо заключение. Така че най-често срещаните варианти са една четвърт с точка и осма, осма с точка и шестнадесета. Разгледайте примера на бележка.

Както можете да видите на снимката, пунктираният ритъм се използва главно при силен или сравнително силен ритъм.

Могат да се наричат ​​и други допълнителни знаци Фермата.

Този музикален знак показва, че изпълнителят може да издържи бележка, отбелязана за неограничен период от време.

Основни системи за ритмослог

Съществува специална система за ритмослож, която помага на практика да се научи как правилно да възпроизвежда различни продължителности. Тази система е създадена в Унгария през миналия век и е била активно използвана в музикалните училища в първите години на музикалното образование, когато е поставена ритмична основа. Така че, има следните ритъм срички:

 • Цели - Та-аааа
 • Половин - Та-а
 • Квартал - Та
 • Осми - Ти
 • 2 шестнадесета - Ти-ри
 • Пунктиран ритъм: четвърт с точка и осма - та-аити.

Бяха разработени и специални ритмични дневници за определяне на паузите:

 • Цялото - Па-о-оза.
 • Половин па-а
 • Квартал - Па
 • Осма - пи

Такава представа за продължителността ви позволява да овладеете дори сложни ритмични фигури няколко пъти по-бързо и да научите как бързо да четете музикални произведения от лист.

Упражнение номер 1. Овладяване на ритмослог

Пейте мелодията в предложения ритъм, използвайки ритмични срички.

Сравнете с отговора по-долу:

Съвети за бързо изучаване на ритъма и упражненията

 1. Ежедневна практика. Колкото и банално да е, но ежедневната практика може да ви доведе до добър резултат. Необходимо е да се работи в ритъм около половин час на ден, за да се постигне солидна основа.
 2. Първият път е да се използва метроном. Докоснете ритъма на масата или на капака на пианото. Задайте бавно темпо на първо място, от 40 до 60 удара, след това преминете към по-подвижно темпо. Опитайте се веднага да попаднете в силни акции.
 3. Използвайте системата за ритмично подреждане.

Трябва да се има предвид, че при свиренето на пиано в работата са включени две ръце. В този случай ритъмът във всяка от ръцете може да е различен, за да се изработи предварително техниката, трябва да се направят специални упражнения.

Упражнения за редуване на участието на дясната и лявата ръка, създаване на покана. Горна линия за дясната ръка, по-ниска за лявата. Натискането на ритъма е необходимо със средна скорост, в която няма да правите грешки. Когато се появят грешки или спирания, трябва да се движите по-бавно. Можете да почукате на масата или на капака на пианото под метронома.

№1

№2

По-трудни упражнения са тези, при които ритмичните фигури се отбиват едновременно с две ръце.

№1

№2

Ако искате още упражнения, препоръчваме ви да се запознаете с учебника на Олга Берак "Училище за ритъм". Ръководството е разделено на няколко части по размер. Първо, има dvuhdolnye размери, а след това има три пъти.

Програми за самообучение

Ако човек се опитва самостоятелно да овладее ритъма без професионална помощ, тогава той трябва да извърши мониторинг, който се постига с помощта на съвременни технологии. Има специални програми, в които можете да проверите собствените си познания за ритъма.

Абсолютен слух 2

Тази програма е разработила специална секция "Ритъм", в която можете да намерите следните раздели за овладяване на ритмични фигури:

 • Теория. Категорията съдържа минимална основна информация за ритъма и можете също да чуете колко различни продължителности звучат във времето.
 • Четене. Използвайки вграденото приложение за метроном, трябва да извадите записания по-горе ритъм, като избягвате грешки.
 • Диктовка. Необходимо е правилно да записвате ритмичния модел, който сте чули.
 • Имитация. След като слушате ритмичните фигури, е необходимо да ги запишете правилно.

Във всяка от горните секции има допълнителни подразделения на специфични ритмични фигури. Това ви позволява да постигнете съвършенство в ритмични термини.

Трябва да се отбележи, че в интернет има огромен брой електронни метрономи, които не са по-ниски от реалните аналози. Те са достатъчно прости, за да се приспособяват и всеки човек може самостоятелно да докосне ритъма, в който ще изпълни парче или музика.

На тази страница въведохме основната терминология, която е полезна за начинаещия музикант, а също така даде необходимите упражнения и препоръки за изучаване на темата. Материалът ще помогне за по-доброто разбиране на музикалния текст, както и за бързо навигиране и по-точно възпроизвеждане на музикалната нотация.

Гледайте видеоклипа: Пиргово танца на живита Паневритмиа (Октомври 2019).

Оставете Коментар